Demari-Taru

maanantai 17. kesäkuuta 2019

Hulevesimaksu yhdenvertaiseksiAlla tänään jättämäni valtuustoaloite, mitä tukee koko sosialidemokraattinen ryhmä:

Aloite kertaluonteisesta hulevesimaksusta luopumiseksi

 

Turun kaupunginhallitus on päättänyt, että kiinteistöille kohdistetaan hulevesimaksu. Maksu koostuu 50 euron perusmaksusta sekä tontin käyttötarkoitukseen ja kokoon perustuvasta luokkakohtaisesta kertoimesta.

 

Perusteluina maksulle on se, että hulevesien osuus on poistettu Turun Vesihuolto Oy:n liittymismaksuista vuoden 2017 alusta lähtien, minkä laskennallinen kustannusvaikutus vuodelle 2017 oli noin -500.000 euroa. Lisäksi jäteveden verotonta hintaa alennettiin vuoden 2017 alusta lähtien 3 senttiä/kuutio ja sen laskennallinen kustannusvaikutus on ollut 350.000 euroa. Niille asiakkaille, jotka eivät saa vähentää arvonlisäveroa, on alenema ollut 4 senttiä/kuutio.

 

Tähän saakka kaikki ovat maksaneet siis jäteveden hinnassa puhtaan veden mittaroituun litrakulutukseen perustuvaa hulevesimaksua riippumatta siitä, tuleeko kiinteistöltä hulevettä tai ei. Tällä hetkellä sadevesiä johdetaan hulevesiviemärin sijasta jätevesiviemärin kautta puhdistamolle. Lisäksi kaupungilla on velvoite vähentää hulevesien johtamista jätevesiviemäriin ja ennaltaehkäistä siten puhdistamattoman jäteveden ylijuoksutuksia satama-altaaseen.

 

Perustelut sinänsä ovat ymmärrettävät, mutta tällaisten erillismaksujen kohdentaminen yksityistalouksiin ei vastaa yhdenmukaiseen kaupunkisuunnitteluun ja asukastasa-arvoon ja tämä on tie siihen että kertaluontoiset maksut yleistyvät. Mikäli ja kun hulevesien ohjaus koskee koko kaupunkia, tulisi maksun kohdistua tasapuolisesti esim. verotusluontoisena koko kaupungin alueelle. Yksittäiset taloudet ovat myös epätasa-arvoisessa asemassa riippuen talouden asukasmäärästä; yksinasuva maksaa saman kuin isompi perhekunta.

 

Turun Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että kertaluonteisesta hulevesimaksusta luovutaan ja siirrytään veroperusteiseen yhdenvertaiseen, kaikkia turkulaisia koskevaan taksaan.

 

 

Turussa 17.6.2019

lauantai 30. maaliskuuta 2019

Vaalihuumaa

Tänään oli vaalikadun avajaiset. Suurin osa ehdokkaista on kuitenkin  tehnyt kampanjointia jo pitkään. Itse en tällä erää lähtenyt kisaan mukaan.

Arvostan todella kaikkia heitä, jotka antavat oman vapaa-aikansa oman viiteryhmänsä asioiden eteenpäin viemiseen. Sitä on kampanjointi; sillä tuodaan esiin  tärkeitä asioita.

Olen aina ihmetellyt mistä kumpuaa ajatus, että "poliitikot ajavat vain omaa etuaan." Mitä etua kanpamjoinnista on? Sitä tehdään  vapaaehtoisesti vapaa-ajallaan ilman minkäänlaista korvausta. Suurin osa jopa tietää, ettei mene läpi ek -vaaleissa, mutta pitää tärkeänä että saa asiaa näkyville ja nostaa oman poliittisen ryhmän arvomaailmaa esille.

Kansanedustajuus on työ. Vaativa työ, missä vaaditaan laajaa osaamista metsien pinta-alaverotuksesta perustuslaillisiin asioihin. Toivoisin sen työn arvostuksen palauttamista ja ymmärrystä, mitä kaikkea tuo työ vaatii. Kun annat äänesi, niin muistathan tämän.

Omasta joukkueesta löytyy loistavia ehdokkaita hoitamaan asioitamme valtakunnallisesti. Vaihtoehtoja löytyy. 

Niistä muutamia suositellakseni sanoisin, että jos arvostat laajaa asiantuntemusta, niin Aki Linden nro 45 on sinun ehdokkaasi.

Jos vaakakupissa painaa työikäisen, aikuisen ja maailmaa nähneen naisen näkökulma, niin silloin äänesi kannattaa antaa asioihin paneutuvalle Tyksin tehohoitaja Nina Kalliolle nro 40
Sinulla on myös mahdollisuus saattaa äänelläsi nykyinen varakansanedustaja, pitkän linjan kuntaosaaja Mika Maaskola nro 46 maaliin.
Nuorten äänen puolestaan tuo rohkeasti esille Viivu Seila, nro 48.
Tehkää viisaita äänestypäätöksiä.Äänestä paremman ja reilumman Suomen puolesta.

maanantai 15. lokakuuta 2018

Se todellinen Perno-Pansio

HS:n Sunnuntai-liitteessä 14.10 oli juttu ”Telakan varjossa.”
Pansiolaisena olisin toivonut toistakin näkökulmaa. Meillä asuu rinnakkain hyvin erilaisia ihmisiä yhteen hiileen puhaltaen. Asukastoiminta on aktiivista ja alueella on viime aikoina tapahtunut paljon. Juttu on puhututtanut paljon meitä alueen asukkaita ja aiheuttanut  mielipahaa pitkäaikaisille tavallisille, työssäkäyville asukkaille, joita kuitenkin suurin osa meistä on. Työttömyys on aina tragedia, sillä ei tulisi mässäillä.
Ymmärrän lähtökohdan, että raflaavampi juttu saadaan näistä lieveilmiöistä. On myös hyvä, että jutussa nousee esiin se, että telakkatyöläisillä ei ole kiinnekohtaa Suomeen ja se näyttäytyy välinpitämättömyytenä ympäristöä kohtaan, tuo mukanaan yksinäisyyden tilalle päihteet jnejne. Jutussa mainittu pubi on virolaisomistuksessa ja asiakaskunta pääosin samalta suunnalta. Se ei kerro Pansiosta tai pansiolaisista, se kertoo surullista tarinaa alle työehtosopimuksen sopimusten tekevistä pienipalkkaisista duunareista. Inhorealistiset kuvat tukevat negatiivista mielikuvaa.
Telakan kotimaisen työn työllisyysaste on tällä hetkellä enää hiukan reilu 40%. Alueelle on yritetty parikin kertaa rakentaa Olkiluodon tapaisia parakkikyliä, mutta niin työläisten kuin alueen onneksi ne on saatu torpattua. Olkiluoto antaa surullisia esimerkkejä siitä, miten segregaatio toimii.
Itse näen Pansio-Perno -alueen voimakkaana yhteistoiminnan paikkana. Meillä tunnetaan toisemme ja pidetään huolta yhteisesti alueen asioista ja asukkaista. Alueella on mahdollisuus päästä rantaan toisin kuin jutussa väitetään. Asukkaiden sitkeän toiminnan tuloksena vuosi sitten avattiin laituri, mistä pääsee niin uimaan kuin kalastamaan. Perno-Pansio –alueella on suojeltu Bryggmanin suunnittelema asuinalue ja meitä ympäröi laajat tammimetsät. Asumme meren äärellä, loistavien ulkoilumaastojen vieressä.
Olen usein todennut, että milloinkahan grynderit tajuavat, että meillä on Pansiossa alue kuin Helsingin Kallio lisättynä meren läheisyydellä ja upeilla luontoarvoilla. Toivottavasti Helsingin Sanomien luoma vääristynyt kuva ei vaikuta alueen kurjistumiseen ja kiinteistön hintojen laskuun.

maanantai 6. elokuuta 2018

Jalkautuva ja verkostoituva moniammatillinen työ oppilaitoksissa


Turun Sanomat uutisoi 6.8.18 kaupungissa kesäkuussa tehdystä päätöksestä psykiatristen sairaanhoitajien jalkauttamisesta kouluihin.  Tämä oli erityisen hieno uutinen oppilaitosten kannalta, sillä nostimme asiaa koulupuolella esiin jo alkuvuodesta 2016 Kaste II –hankkeen loppuessa.
Kaste II- hanke oli sosiaali- ja terveysministeriön pääohjelma, jonka tarkoituksena on uudistaa ja johtaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa (STM 2014). Hankkeen tavoitteena on kehittää ja juurruttaa uudenlaisia tapoja palveluiden tuottamiseen.
Yhtenä näistä oli ohjelman sisällä toteutettu Jave –hanke ( jalkautuva ja verkostoituva oppilashuolto)  minkä pääasiallinen tarkoitus oli olla tukena ja linkkinä koulun, kodin, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välillä. Tässä mallissa psykiatrisen sairaanhoidon ammattilaiset olivat jalkautuneet kouluihin.
Turussa jave –toimintaan pääsi mukaan Puropellon yläkoulu.
Toiminnan tarkoituksena oli nuorten psyykkisten ongelmien varhaisempi tunnistaminen ja ennaltaehkäiseminen, nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon lähettämisen tarpeen väheneminen ja huostaanottojen tarpeen ennaltaehkäisy. Työ tehdään nuoren lähiympäristössä eli kotona ja koulussa, jotta kynnys sitoutua yhteistyöhön on mahdollisimman matala. Toiminta tuki myös koulujen moniammatillisuutta ja opettajien kasvatustyötä. Selkein onnistumisen mittari javessa oli kuitenkin se, että lähetteitä nuorten psykiatrian poliklinikalle tehtiin aiempaa vähemmän. Tästä syntyi niin taloudellista kuin psyykkistä etua niin kunnalle kuin yksilölle ja perheille
Opettajan koulutus tähtää aineen opettamiseen ja kasvatukseen, ei niinkään erityistarpeisiin, joihin tarvitaan sosiaali- ja terveyspuolen asiantuntijuutta. Opettajan tulee saada käyttää ammattitaitoansa siihen, mihin hän on kouluttautunut ja on oppilaan oikeus saada terveys- ja sosiaalipalveluja henkilöiltä, joilla on siihen asiaan pätevyys.
Koulun todellinen moniammatillisuus tarkoittaa sitä, että palvelut ovat koulussa, siellä missä lapset ja nuoret ovat. Palvelut tulee tuoda lähelle ja luopua pois lähettämisen kulttuurista, mikä on valitettavan usein yleinen toimintatapa.
Kun työ tulee lähelle nuorta ja perhettä, niin säästytään monelta välilliseltä kustannukselta. Verkostoituvan työn yhtenä puolestapuhujana on myös se, että näin perheet tavoitetaan ja nuorten tilanne kartoitetaan nopeammin. Kustannustehokkuuden lisäksi se on inhimillisempää, koska toiminta on keskitetympää eikä apua haeta usealta eri sektorilta useiden eri ihmisten kanssa. Verkostoituva työ tuo mukanaan jäsenneltyä toimintaa, minkä ensisijainen tavoite on saada apua perille riittävän nopeasti ja fokusoituneesti.
On hienoa, että kouluja ja nuoria kuunneltiin tässä asiassa.


sunnuntai 17. joulukuuta 2017

Pari ajatusta alkoholilaista

Asioissa on aina useampi näkökulma ja siksi ne herättävät keskustelua. Ymmärrettävää. Alkoholilain uudistaminen nostatti tunteita ja aiheutti runsaasti keskustelua. Puolesta ja vastaan, tilastoin tai mutu-tiedolla. Minua tässä ihmetyttää lähinnä se, miten tärkeäksi tämä kesksutelu nousi, monen muun jäädessä taustalle kuten esim. työttömien aktiivimalli. Alla  muutama sana laista; puolesta ja vastaan.

Uudessa alkoholilaissa on hyvää se, että se tukee pienpanimoita vapauttamalla tuotteiden  ulosmyynnin. Yrittäjyyden tukeminen tässä muodossa on erittäin hyvä asia ja tällä päätöksellä voi olla myös kerrannaisvaikutus maaseutumatkailun nosteeseen.

Uuden alkoholilain kannattajat perustelevat usein asiaa sillä, että muissa maissa missä on viinitkin ruokakaupassa, ei juurikaan näy humalaisia kaduilla. Perustelu on ontuva. 
Se ei tarkoita, etteikö siellä kukaan joisi humalahakuisesti, Juominen on vain mahdollista tehdä kotona sen ruokakaupasta haetun viinin kanssa. Ymmärrän myös sen, että ihmiset joilla ei ole ongelmaa ja eivät ole läheltäkään seuranneet alkoholin suurkulutusta eivät näe sitä muuallakaan. 

Mutta tosiasia on se, että  naapurin rouva voi hyvinkin tissutella viiniä joka ilta, koska ei voi olla ilman sitä. Työkaverisi voi koko päivän odotttaa milloin saa avata ensimmäisen olutpullon. Eläkkeellä oleva sukulainen ei välttämättä ole väsynyt iästä johtuen. vaan mahdollisuudesta vetää brenkkua milloin vaan. 
He eivät ole näitä puistojen miehiä ja naisia, jotka viina on vienyt jo aikaa sitten. Muttta näitä kotona juovia on paljon. En sano, että alkoholilaki nostaa tätä määrää, mutta on tunnustettava, että tuo joukko on jo iso. Alkoholisti on taitava piiloutuja ja tarinoiden keksijä. Usein se voi olla vuosia piilossa jopa omalta perheeltä. Alkoholin parempi saatavuus edesauttaa tämän joukon sairastumista. 

Puhutaan Alkon monopoliasemasta pahana. Unohdetaan, että se on puhdasta tuloa valtiolle. Kun osa kaupasta siirtyy muualle, niin verotulot jäävät pienemmiksi. Tämä on suoraan pois esim A-klinikkatoiminnasta.

Mietin sitä, että sen jälkeen kun tupakkalaki tiukkeni, niin sen jälkeen tupakointi on vähentynyt huomattavasti mikä on erittäin hyvä asia niin yksilön kuin kansanterveyden kannalta. 
Uusi alkoholilaki on askel lisääntyvään vapauteen.  Uskon, että viinit ovat ajanmyötä ruokakaupossa. Mahtaako tällä vapauttamisella kuitenkin pitkässä juoksussa olla käänteisvaikutus verrattuna tupakkalakiin?

maanantai 30. lokakuuta 2017

SDP:n budjettitavoitteita

Istuimme eilen illalla budjettikokoustaen ja yhteistuumin linjasimme omalle ryhmällemme tärkeitä asioita.

Nostoina näistä alla itselleni seuraavat tärkeät: 

* Pansion koulun peruskorjauksen / uudisrakennuksen kiirehtiminen (nyk. 
valmistumistavoite 2022) 


* On panostettava lähiöiden elinvoimaisuuteen ja asukkaiden hyvään 
elämään. Tähän ryhmä panostaisi luomalla kaupungin oman tasa-arvorahan 
peruskouluihin ja nopeuttamalla lähiöiden infra- ja toimitalohankkeita. 


* Kaupungin tulee ottaa käyttöön joukkoliikenteen työsuhdematkalippuKokonaisesitys tässä:

Turun SDP:n valtuustoryhmä katsoo, että kaupunkia on kehitettävä rohkeasti tulevaisuutta rakentaen. Kaupungin kasvaessa voimakkaasti on palvelutarpeeseen vastattava kysynnän mukaisesti, laadusta tinkimättä, mutta kuitenkin rakenteita uudistaen. Positiivisen rakennemuutoksen aikana on varmistettava, että Turku on vetovoimainen ja houkutteleva paikka asua ja työskennellä.
SDP:n valtuustoryhmä katsoo, että keskusta-visiota on lähdettävä toteuttamaan määrätietoisesti jo ensi vuonna. Valtuustoryhmä näkee myös, että kaupungin tulee ottaa käyttöön joukkoliikenteen työsuhdematkalippu, joka edesauttaa kaupungin pääsemistä ilmastotavoitteisiinsa ja vähentää keskusta-alueen liikennemääriä.
Lisäksi kaupungin palvelutarjontaa tulee katsoa koko kaupungin alueella. On panostettava lähiöiden elinvoimaisuuteen ja asukkaiden hyvään elämään. Tähän ryhmä panostaisi luomalla kaupungin oman tasa-arvorahan peruskouluihin ja nopeuttamalla lähiöiden infra- ja toimitalohankkeita.
SDP:n mielestä kaupungin on tarjottava jatkossakin laadukasta varhaiskasvatusta ja koulutusta. Ensi vuoden elokuusta alkaen kaupungin tulisi tarjota neljä tuntia päivässä maksutonta varhaiskasvatusta kaikille viisivuotiaille. Lisäksi SDP katsoo, että kasvavaan oppilasmäärään perusopetuksessa annetaan tarvittavat resurssit laadukkaan opetuksen varmistamiseksi. Ammatillisen koulutuksen reformin tuomien uusien toimintatapojen myötä ryhmä esittää ammatilliseen koulutukseen ohjaavan henkilökunnan lisäämistä varmistamaan opintojen sujuminen ja ehkäisemään keskeytyksiä.
Ihmisten hyvinvointia tulisi ryhmän mukaan edistää myös panostamalla liikuntapalveluihin. SDP esittää lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien ja seuratoiminnan tukemiseen lisää resursseja sekä seniori- ja Kimmoke-rannekkeiden hinnan alentamista.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa on tärkeää, että ihmiset saavat oikea-aikaista ja tarpeen mukaista hoitoa, erityisesti vanhuspalveluissa ja kuntoutuksessa. Hoitoketjuja tulee sujuvoittaa ja rakenteita tarkistaa. Näin on mahdollisuus paitsi parantaa palvelua, saada myös huomattavia menosäästöjä.
Ennaltaehkäisevänä toimena ryhmä näkee myös neuvolakäynnit molemmille vanhemmille lapsen syntymän aikoihin, jotta mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.
Turussa tulee ottaa käyttöön sosiaalinen luototus ja siten parantaa pienituloisten mahdollisuutta selvitä yllättävistä arjen haasteista.

Turun SDP:n valtuustoryhmän tavoitteet vuoden 2018 talousarvioon
Sosiaali- ja terveyslautakunta, lisäys 1,0 miljoonaa euroa:
 • Sosiaalinen luototus
 • Hoitoketjut sujuviksi, oikea-aikainen ja tarpeenmukainen hoito ihmisille, jolloin mahdollista saada myös iso kustannussäästö siirtoviivemaksuissa.
 • Molemmille vanhemmille oma neuvolakäynti ennen ja jälkeen lapsen syntymän
 • Selvitetään maksuton ehkäisy alle 25-vuotialle
Liikuntalautakunta lisäys, lisäys 0,5 miljoonaa euroa:
 • Lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien ja seuratoimintojen tukemiseen
 • Seniori- ja Kimmoke-rannekkeen hinnanalennus (30e/0,5v)
Kasvatus- ja opetuslautakunta, lisäys 2,9 miljoonaa euroa:
 • Perusopetukseen 1 milj. oppilasmäärän kasvuun
 • 0,5 milj. kaupungin oma tasa-arvoraha haastavilla alueilla toimiville kouluille
 • 1,1 milj. maksuttoman varhaiskasvatuksen käynnistämiseen neljä tuntia päivässä 5-vuotiaille 1.8.2018 alkaen
 • 0,3. milj viiden opinto-, ura-, ja työelämäohjaajan palkkaamiseen ammatilliseen koulutukseen
Muut:
 • Työsuhdematkalippu kaupungin työntekijöille
Investoinnit:
 • Pansion koulun peruskorjauksen / uudisrakennuksen kiirehtiminen (nyk. valmistumistavoite 2022)
 • Skanssin monitoimitalon valmistumistavoitteeksi 2021
 • Ruiskadun hankkeen uudelleenarviointi
  ja
 • Ammatillisen koulutuksen kampusalueen suunnittelun käynnistäminen
 • Riitasuonaukion liikennejärjestelyjen rakentamisen aikaistaminen vuoteen 2018+1

maanantai 9. lokakuuta 2017

Johtajan paikka auki

Kaupunkiimme haetaan uutta johtajaa. Hakijoita oli riittävästi ja niistä valikoitui ennakoidusta neljä henkilöä haastatteluun. Ryhmien haastatteluissa nousi esiin kaksi vahvaa substanssiosaajaa, joilta löytyy sopivin koulutus ja monen vuoden kokemus vastaavista tehtävistä. Näistä vain toinen on nyt loppusuoralla hakuprosessissa.

Oma ehdokkaani on selkeästi sosiaalista eriarvoistumista vastustava, konkreettisten toimien ihminen ja käytännön esimerkkien kautta asioita valottava henkilö. 
Kaupunki tarvitsee johtajan, joka tuntee kaupunkinsa ja sen mekanismit. Ulkopuolelta siihen ei voi tulla, jos tehtävää aikoo hoitaa menestyksekkäästi ja kuntalaisten kannalta taloudellisesti. Kyse ei saa olla myöskään sukupuolesta, ei puoluekirjan väristä vaan kyse on osaamisesta. 

Turussa on osaava apulaiskaupunginjohtaja, joka on on valmis siirtymään kaupunginjohtajan paikalle ilman lisäkoulutusta/perehdytystä. Se on kuntalaisten etu. 
Mikäli valinta kohdistuu toiseen ehdokkaaseen, niin tarkoittaa se käytänössä sitä ,että nykyisen apulaiskaupunginjohtajan työmäärä tuplaantuu.
Minä en haluaisi tulla valituksi siksi, että olen nainen. Haluaisin tulla valituksi henkilönä, jonka uskotaan osaavan tehtävänsä.