sunnuntai 12. maaliskuuta 2017

Mitä koulu todella tarvitsee

Viime aikoina lehtien palstoilla on puhuttu niin inkluusion, rajoitettujen ryhmäkokojen kuin keskitetyn palvelun koulujen tarpeellisuudesta. 
Halutaan pienempiä ryhmiä, lähettää pois, pitää lähikouluperiaate tai rakentaa pienluokkia. 
On kuitenkin ehkä kapea-alaista puhua vain ja ainoastaan edellä mainitulla tavalla. Tai ottaa esille resurssit, kuitenkaan ehkä näkemättä laajaa kuvaa mitä se tarkoittaa. Usein resurssit nähdään rahan symbolina, mutta sanalla on myös muita merkityksiä. Itse näen sen voimavarana ja toiminnan edellytyksen määreenä.

Ryhmäkokojen rajaaminen on ensiapu, mutta se ei kerro kaikkea. Ryhmästä riippuen haasteita voi olla jo kymmenen oppilaan kanssa ja toisaalta joku 28 oppilaan luokka toimii hyvin. Pienryhmä tukee oppijaa parhaassa tapauksessa yksilöllisemmin.
Inkluusion periaate on yhteistyö ja joustavuus, ei jatkuva järjestely. Keskitetyn palvelun kouluille on paikkansa. Jo tilojen suunnittelu ja opettajien erityisosaaminen ja apu tiettyihin haasteisiin löytyy sieltä silloin, kun oman lähikoulun tukitoimet eivät enää riitä.

Vilpittömästi ymmärrän nämä kaikki ajatukset ja toiveet. Ne sisältävät lopuksi saman ajatuksen siitä, mitä koulu todella tarvitsee tänä päivänä.  
Koulu tarvitsee riittävästi aikuisia. Kun koulussa on tarpeeksi aikuisia, joilla on laaja moniammatillinen osaaminen, niin silloin on mahdollisuus toteuttaa oppilaan tuki mahdollisimman hyvin.

Joustavat luokkajärjestelyt toimivat silloin, kun koulussa on aikuisia, joiden työjärjestys tiettyjen tuntien sisällä on liikkuva. Luokkia voidaan jakaa joustavasti tarpeen mukaan. Joskus tarvitaan tukea vain tiettyihin tilanteisiin ja lyhyemmän aikaa. Pienryhmien koko ja koostumus voi tällöin olla vaihteleva. Tämä vaatii oppilaslähtöistä tapaa ajatella, toimivien toimintamallejen luomista ja uskoa työn merkityksellisyyteen.
Tässä kohtaa puhutaan sitten resursseista rahana. Tarvitaan riittävästi euroja, jotta on varaa palkata joustavien opetusryhmien opettajia samanaikaisopettajiksi, pienryhmäosaajiksi ja työparityöskentelyyn luokanopettaja- ja aineenopettajajärjestelyiden rinnalle.

Tämän päivän koulu kohtaa hyvin erilaisia oppijoita ja perheitä, joiden elämäntilanteet ja tuen tarve vaihtelee. Koululla on tässä paikkansa moniammatillisena toimintaympäristönä olla perheiden tukena. Osaamista löytyy, sille on vain annettava mahdollisuus. Ei kommentteja:

Lähetä kommentti