torstai 12. joulukuuta 2013

Säästöjä toimintamallien uudistamisella

Turun kaupungin sivistystoimialan tulisi säästää ensi vuonna noin kaksi miljoonaa euroa. On siis syytä miettiä konkreettisia säästökohteita ja eri toimintamallien toimivuutta ja kustannustehokkuutta. Yksi sivistystoimialan ja sen sisällä perusopetuksen suuri menoerä on koulukuljetukset. Koulukuljetus on osalle oppilaista ehdoton edellytys, mutta tämän lisäksi on ajoja joiden tarpeellisuus on mietittävä uudel-leen. Oppilaita kuljetetaan koulupäivien aikana taksilla oman uskonnonopetukseen, jotta opetussuunni-telma ja tasa-arvo toteutuvat. Hyvä niin, mutta läheltä seuranneena malli ei ole toimiva ja tuo kaupungille huomattavat vuosittaiset kustannukset. Uskontokuljetuksen ajotapahtumia oli esimerkiksi lokakuussa 316 kappaletta, joiden yhteissummaksi tulee 6479,87e. Kun tämä kerrotaan lukuvuoden kuukausilla ja vähennetään loma-ajat pois, niin yhteissummaksi tulee vuositasolla noin 55 000 euroa. Jotta summa konkretisoituu, niin tuo summa on eurotasolla ison alakoulun puolentoista lukuvuoden kirjatilauskustan-nus. Kuten jo edellä todettu, niin on tärkeää että oikeus opetukseen säilyy niin kauan kuin opetussuunnitelma niin edellyttää. Uskonnonopetuksessa voisi siirtyä erilaiseen toimintamalliin. Yhtenä vaihtoehtona on etäopetus, mikä onkin jo osittain käytössä ortodoksisen uskonnon ja muutamien kielten osalta. Toinen ajatus on uskonnonopetuksen siirtäminen iltapäiviin, jolloin kuljetuksen voi hoitaa joko kaupungin sisäisellä bussiliikenteellä tai huoltajien toimesta. Näin toimitaan esimerkiksi jo kotikielen opetuksen suhteen. Tällöin jo oppilaan oikeusturva paranee, koska hän ei välituntien aikana tapahtuvien kuljetusten vuoksi myöhästy ja jää paitsi osasta seuraavan tunnin opetusta. Lisäksi kaupungin eri toimialojen yhtiöittäminen on tuonut mukanaan huomattavia lisäkustannuksia. Mai-nittakoon yhtenä koulupuuseppätoiminta, mikä on Arkean alla. Nykyisellä sopimuksella se tarkoittaa yli 400 000 euron kustannuksia. Toiminnan koordinoimisella ja tuomalla se osaksi sivistystoimea olisi mah-dollista saada aikaan noin 150 000 euron säästö. Nykyinen sopimus määrittelee tarkasti jokaisen tehtävän mikä sisältyy sopimukseen, eikä siinä ole huomioitu lainkaan kokonaisvaltaisesti tärkeitä huoltotöitä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jokaisen ylimääräisen taltan ja höylän teroituksen sekä huoltotyön mak-saa yksittäinen koulu erikseen. Lisänä tulevat materiaalien kuljetuskustannukset, mikä on vuositasolla noin 30 000 euroa. Omalla sisäisellä toiminnalla tuo kaikki voisi laskennallisesti sisältyä 220 000- 250 000 euroon. Näillä toimenpiteillä saadaan siis säästöä jo parisataatuhatta. Katse tulee suunnata strategioista opetuksen perustehtävään ja säästöä syntyy toinen mokoma. Edellä mainitut ideat antaa vapaaseen käyttöön, Marko Heinonen, Nummenmäen sos.dem. yhdistys, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Taru Pätäri, Nummenmäen sos.dem. yhdistys