tiistai 28. heinäkuuta 2015

Vielä kerran yhteisestä katsomusaineesta

Monikulttuurisuus – keskustelu käy taas kuumimmillaan ja sitä myötä lähes koko hallitus on kertonut tukevansa monikulttuurista ja kansainvälistä Suomea. Jotta se ei jäisi pelkäksi sanahelinäksi, niin olisi syytä lähteä toteuttamaan noita ajatuksia käytännön toimenpiteillä. Iso askel olisi koulun katsomusaineiden opetuksen yhtenäistäminen. Yhteinen katsomusaine opettaisi ymmärtämään eri kulttuureja ja niiden taustoja. Koulu on tärkeä kasvattaja opetuksen ohella. Koulussa opetellaan yhteistoiminnallisuutta, asioiden syy-seuraussuhteita ja kokonaisuuksien ymmärtämistä. Monikulttuurisuus ei kuitenkaan toteudu siten, että eri katsomusaineiden opetus on edelleen koulun tehtävä. Eri uskonnoilla on omat opetussuunnitelmansa ja ryhmänsä. Se ei ole monikulttuurisuutta vaan erottelevaa ja arvottavaa. Tällä hetkellä opetus toteutetaan niin lähi- kuin etäopetuksena. On evlut -, islam-, katolinen-, ortodoksi- ja elämänkatsomustiedon ryhmät. Lapset jaotellaan ja erotetaan omista ryhmistään näiden tuntien aikana ja heille opetetaan eri asioista eri näkökulmista. Kärjistettynä voisi sanoa, että yhdelle kerrotaan Jumalasta, toiselle Allahista ja kolmannelle opetetaan evoluutiosta. Tämä on seurakuntien tehtävä, ei koulun. Kouluun mahtuu kaikki, ei vain tietyn ajatusmaailman edustajat. Yhteinen katsomusaine – keskustelu herättää aina huolta siitä, miten etiikan opetus toteutuu. Siitä ei tarvitse olla huolissaan, sillä se kuuluu kasvatuksen piiriin, mistä jo alkuun mainitsin. Enemmän olisin huolissani, jos se kuuluisi vain yhden viikkotunnin varaan eikä jokapäiväiseen toimintaan. Onkin ilahduttavaa, että Turussa tuota katsomusaine –kokeilua on lähdetty toteuttamaan kahdessa edistyksellisessä yläkoulussa. Yhteisestä katsomusaineesta on puhuttu jo vuosikymmeniä, mutta se ei tunnu toteutuvan, vaikka kaikki järkisyyt niin lasten ryhmäytymisen, kulttuurien ymmärtämisen kuin talouden kannalta tukevat sitä. Suotavaa olisi, että uudistus koskisi koko Suomea ja kaikkia oppilaita. Tähän voi vaikuttaa monikulttuurisuutta tukeva hallitus. Jään odottelemaan toimenpiteitä. Ei mulla muuta.