torstai 21. marraskuuta 2019

Ratkaisukeskeisiä täsmätoimia

Otsikoissa ovat viime päivinä olleet rinnakkain niin koulupudokkuus, vanhustenhoito kuin säästöt ja sopeuttamisohjelma. 
On erittäin hyvä, että asiat nostetaan esille ja sopeuttamisohjelman tärkeimpänä tehtävänä on saada aikaan uusia  toimivia palveluja. Toimivien palveluiden  tulee olla asiakaslähtöisiä ja moniammatillisia.
Peruspalveluja tukevia palveluja tulee kehittää  verkostomaisesti toimiviksi nopeiksi täsmäpalveluiksi. Niiden tavoitteena on vahvistaa perustason keinoja ja toimia ratkaisukeskeisesti ennen kuin päädytään raskaisiin ja kalliisiin toimenpiteisiin.

Tämä pätee niin perhe-kuin vanhuspalveluihin. Tällä hetkellä esimerkiksi koulupoissaoloihin on vaikea tarttua, sillä vaikka yleisesti luullaan niin poissaolot eivät yksinään välttämättä riitä lastensuojelun toimenpiteiden alkamiseen. Tähän tarvitaan niitä täsmätoimia, ennen kuin päädytään erittäin hintaviin kodin ulkopuolisiin sijoituksiin, kuten valitettavan usein tällä hetkellä vielä käy. 
Meillä on jo olemassa olevia toimivia ratkaisuja Suomessa, joita voidaan hyödyntää ja suunta siihen näyttäisi jo olevan Turun kaupungissa. Kaupungin omien palveluiden käyttö ja kehittäminen on kustannustehokkaampaa ja työntekijöiden osaaminen pääsee esiin. Työskentely yhdessä kolmannen sektorin kanssa voisi olla myös ratkaisu puuttua nopeasti täsmätoimin koulupoissaoloihin. Näistä esimerkkeinä jo hyvää tekevät Icehearts ry, Vamos- projekti  ja monet muut Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt. Toimintaan tarvitaan ketteryyttä ja aitoa yhteistyötä toimijoiden kesken. Tästä hyötyy niin perheet kuin koulun aikuiset; opettaja voi keskittyä tällöin perustyöhönsä  eli opettamiseen ja kasvattamiseen.

Moniammatillisuus ja asiakaslähtöisyys ovat myös vanhuspuolen avainsanoja. Ei ole olemassa yhtä isoa joukkoa vanhuspalvelujen tarvitsijoita, vaan  on yksilöitä erilaisine tarpeineen.
Tällä hetkellä kotihoidon työntekijät uupuvat, kun heille kasautuu asiakkaiksi ihmisiä, joiden palveluntarve on toista. Niin asiakas kuin työntekijä kärsii tilanteesta. Meillä on jo käytössä palvelutarvearviointi ja sen merkitystä tulee korostaa. Tarvitsemme välimuotoratkaisuja ja niitä täsmätoimia myös vanhuspalveluihin, tästä yhtenä esimerkkinä Kaarinassa hyvin toimiva perhehoitokylä.

Moniammatillisuus ei saa kuitenkaan tarkoittaa sitä, että pahimmillaan palavereissa istuu kymmenkunta virkamiestä, vaan yhteiset digitaaliset alustat tiedon jakamiseen tulee ottaa käyttöön niin työntekijöiden järkevän ajankäytön  kuin talouden näkökulmasta.
Näiden niin inhimillistä kuin taloudellista  säästöä tuovien uudistusten eteenpäin vieminen vaatii vain lujaa tahtoa ja johdonmukaista toimintaa kaupungin taholta.

torstai 31. lokakuuta 2019

Keitä ne on ne Arkean.....

Olemme saaneet lukea viimeisten viikkojen aikana lehdistä siitä, että myös Turussa käydään tiukkaa vääntöä työehtosopimuksen vaihdosta. Kyseessä on otsikossa mainittu kaupungin omistama yhtiö Arkea.  Asiasta puhutaan ylätasolla, puhutaan miten se vaikuttaa kokonaisuutena ja miten se kohdentuu Arkean liiketoimintaan. Puhutaan hävityistä kilpailutuksista, kerrotaan prosenteista.

Mutta mitä se tarkoittaa yksilötasolla? Arkea on nimitys yhtiölle, mikä työllistää suuren määrän henkilöitä. Päässäni soi tänään korvamatona  ”Keitä ne on ne sankarit” - biisi. Samaan aikaan lukiessani lehteä mietin, että keitä ne on ne Arkean arjen ahertajat. Nuo henkilöt ovat yksiä meistä muista. He ovat isiä, äitejä, puolisoita, yksineläjiä.  He ovat mm. niitä, jotka heräävät aamulla valmistamaan ruokaa lapsille ja vanhuksille. Niitä, jotka jäävät iltamyöhään valmistelemaan seuraavaa päivää. Niitä, jotka tekevät hommansa pienellä porukalla. Nuo Arkean ihmiset ovat niitä, jotka huolehtivat, että meidän julkisissa paikoissa on  niin puhdasta kuin minimitunneilla ehtii tehdä. He ovat niitä rautaisia ammattilaisia, joilla on on kiinteistöjen automatiikka hallussa.
He ovat niitä, jotka tekevät työtä mikä huomataan vasta kun sitä ei tehdä. Se huomataan kun kouluissa ja päiväkodeissa ei tule ruoka pöytään, vessapaperit puuttuu ja käytävillä on puolet valoista pimeänä.

Nämä kaikki edellä mainitut työt tehdään jo nyt matalilla palkoilla. Kiinteistönhoito maksaa (yhden henkilön palkka) reilut 1700 euroa ja keittiössä ja siivouksessa ei päästä edes siihen. Nämä ahertajat ovat varmasti palkkansa ja lomansa ansainneet, enemmänkin heille soisi. Nyt moni heistä miettii iltaisin nukkumaan mennessään tulevaa ja onko haettava uutta työpaikkaa, riittääkö rahat kun haittakorvaukset muuttuu, mistä maksan hoitomaksut ja saanko itsekseni kaikki maksettua.

Arkean väki tuntee kaupungin tilat ja toimintaympäristön. Me tarvitsemme heidän sitoutuneisuuttaan ja osaamistaan. Yhtiön ottaminen kaupungin in house - yhtiöksi olisi yksi keino varmistaa toiminnan jatkuvuus ja samalla taata työntekijöiden nykyiset sopimusehdot.

Näitä ne on ne Arkean ahertajat. Heidän ansiostaan saan huomennakin mennä siivottuun työhuoneeseen, missä kaikki toimii ja lounastakin on tarjolla. Kiitos ja anteeksi, että olette nyt tässä tilanteessa.

maanantai 17. kesäkuuta 2019

Hulevesimaksu yhdenvertaiseksiAlla tänään jättämäni valtuustoaloite, mitä tukee koko sosialidemokraattinen ryhmä:

Aloite kertaluonteisesta hulevesimaksusta luopumiseksi

 

Turun kaupunginhallitus on päättänyt, että kiinteistöille kohdistetaan hulevesimaksu. Maksu koostuu 50 euron perusmaksusta sekä tontin käyttötarkoitukseen ja kokoon perustuvasta luokkakohtaisesta kertoimesta.

 

Perusteluina maksulle on se, että hulevesien osuus on poistettu Turun Vesihuolto Oy:n liittymismaksuista vuoden 2017 alusta lähtien, minkä laskennallinen kustannusvaikutus vuodelle 2017 oli noin -500.000 euroa. Lisäksi jäteveden verotonta hintaa alennettiin vuoden 2017 alusta lähtien 3 senttiä/kuutio ja sen laskennallinen kustannusvaikutus on ollut 350.000 euroa. Niille asiakkaille, jotka eivät saa vähentää arvonlisäveroa, on alenema ollut 4 senttiä/kuutio.

 

Tähän saakka kaikki ovat maksaneet siis jäteveden hinnassa puhtaan veden mittaroituun litrakulutukseen perustuvaa hulevesimaksua riippumatta siitä, tuleeko kiinteistöltä hulevettä tai ei. Tällä hetkellä sadevesiä johdetaan hulevesiviemärin sijasta jätevesiviemärin kautta puhdistamolle. Lisäksi kaupungilla on velvoite vähentää hulevesien johtamista jätevesiviemäriin ja ennaltaehkäistä siten puhdistamattoman jäteveden ylijuoksutuksia satama-altaaseen.

 

Perustelut sinänsä ovat ymmärrettävät, mutta tällaisten erillismaksujen kohdentaminen yksityistalouksiin ei vastaa yhdenmukaiseen kaupunkisuunnitteluun ja asukastasa-arvoon ja tämä on tie siihen että kertaluontoiset maksut yleistyvät. Mikäli ja kun hulevesien ohjaus koskee koko kaupunkia, tulisi maksun kohdistua tasapuolisesti esim. verotusluontoisena koko kaupungin alueelle. Yksittäiset taloudet ovat myös epätasa-arvoisessa asemassa riippuen talouden asukasmäärästä; yksinasuva maksaa saman kuin isompi perhekunta.

 

Turun Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että kertaluonteisesta hulevesimaksusta luovutaan ja siirrytään veroperusteiseen yhdenvertaiseen, kaikkia turkulaisia koskevaan taksaan.

 

 

Turussa 17.6.2019

lauantai 30. maaliskuuta 2019

Vaalihuumaa

Tänään oli vaalikadun avajaiset. Suurin osa ehdokkaista on kuitenkin  tehnyt kampanjointia jo pitkään. Itse en tällä erää lähtenyt kisaan mukaan.

Arvostan todella kaikkia heitä, jotka antavat oman vapaa-aikansa oman viiteryhmänsä asioiden eteenpäin viemiseen. Sitä on kampanjointi; sillä tuodaan esiin  tärkeitä asioita.

Olen aina ihmetellyt mistä kumpuaa ajatus, että "poliitikot ajavat vain omaa etuaan." Mitä etua kanpamjoinnista on? Sitä tehdään  vapaaehtoisesti vapaa-ajallaan ilman minkäänlaista korvausta. Suurin osa jopa tietää, ettei mene läpi ek -vaaleissa, mutta pitää tärkeänä että saa asiaa näkyville ja nostaa oman poliittisen ryhmän arvomaailmaa esille.

Kansanedustajuus on työ. Vaativa työ, missä vaaditaan laajaa osaamista metsien pinta-alaverotuksesta perustuslaillisiin asioihin. Toivoisin sen työn arvostuksen palauttamista ja ymmärrystä, mitä kaikkea tuo työ vaatii. Kun annat äänesi, niin muistathan tämän.

Omasta joukkueesta löytyy loistavia ehdokkaita hoitamaan asioitamme valtakunnallisesti. Vaihtoehtoja löytyy. 

Niistä muutamia suositellakseni sanoisin, että jos arvostat laajaa asiantuntemusta, niin Aki Linden nro 45 on sinun ehdokkaasi.

Jos vaakakupissa painaa työikäisen, aikuisen ja maailmaa nähneen naisen näkökulma, niin silloin äänesi kannattaa antaa asioihin paneutuvalle Tyksin tehohoitaja Nina Kalliolle nro 40
Sinulla on myös mahdollisuus saattaa äänelläsi nykyinen varakansanedustaja, pitkän linjan kuntaosaaja Mika Maaskola nro 46 maaliin.
Nuorten äänen puolestaan tuo rohkeasti esille Viivu Seila, nro 48.
Tehkää viisaita äänestypäätöksiä.Äänestä paremman ja reilumman Suomen puolesta.