sunnuntai 28. marraskuuta 2021

Tapaus Arkea

Arkean työntekijät ovat jo kaksi vuotta eläneet jatkuvassa epätietoisuudessa yt-neuvottelujen alla. 

Kaksi vuotta sitten konsernijaostossa käsiteltiin tes-vaihdossa. Sosialidemokraatit neuvottelivat jo silloin toisen vaihtoehdon eteen ja tuolloin päästiin sopimukseen paikallisten neuvottelujen alkamisesta. Sopu löytyi silloin siitä.   

Konsernijaosto sai taas tänä syksynä saman esityksen eteensä. Alusta saakka oli jo selvää, että poliittisten valtasuhteiden vaihtumisen jälkeen emme tulisi pelkällä kategorisella vastustamisella säilyttämään työpaikkoja. Emme myöskään nyt myöntyneet suoraan tes-vaihdokseen, vaan esitimme asioihin perehtymisen jälkeen, että lakisääteiset ruokapalvelut siirrettäisiin sidosyksikkötoiminnaksi ja markkinoille jääville aloille annetaan lupa lähteä neuvottelemaan mahdollisesta tes-vaihdoksesta.  

Ajatuksena tässä esityksessä on se, että näin turvataan se, että jatkossakin lapset saavat koulussa ruokaa ja keittiöhenkilökunnan työpaikat säilyvät. Ilman sidosyksikkönä toimimista ruokapalvelut olivat tulossa kilpailutukseen ja erittäin suurena ja todennäköisenä vaihtoehtona Arkea olisi hävinnyt ne jollekin toiselle toimijalle. Naapurikuntien kokemuksen jälkeen tämä ei ole ollut hyvä vaihtoehto. Keittiöhenkilökuntaa olisi irtisanottu ja ruokapalvelujen laatu heikentynyt.  

Markkinoille jäävät olisivat siivous ja kiinteistönhoito. Mahdollisissa neuvotteluissa myös paikallinen sopiminen on yksi vaihtoehto, ei pelkästään siirtyminen toiseen työehtosopimukseen. 

Ketään ei olla oltu siis arvottamassa, vaan tarkoituksena on ollut säilyttää työpaikat Turussa.   

Esityksemme puolesta äänestivät Vasemmisto ja Perussuomalaiset. Hävisimme sen pohjaesitykselle, mikä antoi luvan kaikkien alojen tes-vaihtoon. Tämän seurauksena JHL aloitti lakon, mikä on täysin ymmärrettävää. 


Me hävinneet puolueet päätimme, että emme voi jättää asiaa tähän ja lähdimme tahoillamme hakemaan muuta ratkaisua; joko valtuustokäsittely tai otto-oikeuden käyttäminen kaupunginhallituksessa.   

Perjantaina 19.11.21 päätimme, että esitämme otto-oikeuden käyttämistä konsernijaoston päätökseen, jotta se tulee uudelleen kh:n käsittelyyn. Tämän taustalla oli se, että oli ilmiselvää ettei meillä ollut varmuutta miten asiaan saataisiin muuten suotuisa ratkaisu, vaan häviäisimme taas äänestyksen kuten jaostossa kävi. Kh käsittely on myös nopeampi tie kuin valtuustokäsittely, tämä on kaikkien etu; niin työntekijöiden kuin kaupungin.   

Lakko ja poliittinen paine sai aikaan sen, että pormestari esitti myös otto-oikeuden käyttöä ja asia tulee päätettäväksi kaupunginhallitukseen 29.11.21 . Tämän hetkinen esitys mukailee meidän alkuperäistä esitystä.   On kysytty, miksi Sdp ei ole yhtä jyrkästi ottanut kantaa kuin esimerkiksi Vasemmistoliitto. Siihen on yksinkertaisesti syynä se, että sillä esityksellä emme tule äänestystä voittamaan ja työpaikat vaarantuvat.   

Turun Sdp on siis lähtenyt hakemaan neuvottelujen kautta vastuullista ratkaisua kaikkien kannalta. Emme lupaile liikoja, emmekä halua lähteä tietoisesti vaarantamaan niin lakisääteisiä palveluja kuin pienipalkkaisten työpaikkoja.

Nähtäväksi jää, voittaako tarkkaan tutkittu, neuvoteltu ja mietitty esitys

maanantai 15. marraskuuta 2021

Talousarviokäsittelyn ryhmäpuheenvuoroni

 Turun SDP hyväksyy nyt käsittelyssä olevan ensi vuoden talousarvioesityksen.  

Talousarvion uusi toimintamalli herätti ryhmässä kysymyksiä ja paljon keskustelua. Jatkossa Turun SDP toivoo talousarvioprosessia kehitettävän niin, että kaikilla on paremmat mahdollisuudet perehtyä huolellisesti esitykseen riittävällä aikaikkunalla. Olemme kuitenkin toiveikkaita, sillä uusi malli hakee kaikkineen vielä uomiaan ja kaikkien yhteinen toive on saada prosessi toimivaksi.  

Lautakunnissa on esitetty tavoitteita, jotka ovat neuvotteluissa muutamien kompromissien kautta päätyneet tähän esityksessä olevaan malliin.  

Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että esityksessä satsataan hoitojonojen purkuun ja turkulaisten hyvinvointiin.   

Keskeistä näissä neuvotteluissa on ollut saada nopeita toimia kriisiytyneen hoitoon pääsyn parantamiseksi.   

Tähän talousarviossa nyt panostetaan, osoittamalla hyvinvoinnin palvelukokonaisuudelle tavoitteemme mukaisesti lisämäärärahoja hoitojonojen purkuun ja omalääkäri-järjestelmän käyttöönottoon. Lisäksi lääkäreille asetetaan väestövastuu, jotta jokaiselle löytyy tarvittava hoitoaika. Tämä oli SDP:n keskeinen vaalitavoite ja se nyt saavutettiin.  

Ryhmässä huolta ovat kasvatuksen ja opetuksen alueella herättäneet varhaiskasvatuslain muutokset ja sitä kautta pätevän henkilöstön riittävyys. Talousarvioneuvotteluissa kirjattiin, että vuoden 2022 aikana tehdään suunnitelma siitä, miten Turku vastaa uuden lain edellyttämiin henkilöstömitoitusten ja pätevyyksien muutoksiin. Lisäksi panostamme koronan aiheuttamien hyvinvointi- ja oppimisvajeiden paikkaamiseen.  

Ryhmä on myös tyytyväinen siihen, että Lausteen alueen kehittämisessä ja Karhunaukion koulun tarveselvityksessä tulee huomioida Skanssin monitoimitalon suunnittelun yhteydessä tehdyt selvitykset monipuolisista liikuntamahdollisuuksista. Lisäksi iloitsemme siitä, että samalla selvitetään Lausteen lähipalveluiden muu kokonaisuus.  

   

SDP:n tavoitteena olleet kaavoituksen, maankäytön ja rakennusluvituksen lisäresurssitarpeet tulevat talousarvion myötä huomioiduksi.   

Näin turvataan suotuisaa kaupunki- ja väestökehitystä sekä hankkeiden sujuvaa eteenpäin menoa.  

Investoinnit herättivät myös keskustelua ja niiden ajallinen hallinta ja toteutusharkinta on tärkeää ottaa huomioon tässä taloustilanteessa. Investoinnit tuovat toki työtä alueelle, mutta jokaisen kohdalla on pysähdyttävä ja tarkkaan harkita investoinnin ajallista tarpeellisuutta. Korjausvelkaa on jo tällä hetkellä riittävästi, kun kaupungin koulujen oppilaista liki 20% opiskelee väistötiloissa. 

 

Investoinneista SD- ryhmä katsoo, että Taito-kampus tulee toteuttaa ilman viivytyksiä ja samalla tulee huolehtia niin sanotun Kupittaan kannen toteutumisen turvaamisesta. Tätä edistää se, että hankesuunnitelma tuodaan päätettäväksi vuoden 2022 aikana.  

 

SDP on lisäksi esittänyt Lauttarannan kävely- ja pyöräilysillan kiirehtimistä niin, että hanke lisätään jo tämän valtuustokauden investointilistalle.  

 

Kuten jo mainitsin, niin taloustilanne keskusteluttaa kovin ryhmäämme. Toisaalta emme ole ainoana kaupunkina haastavan tilanteen edessä, sillä kulunut vuosi, kohta puolitoista on ollut täynnä epävarmuustekijöitä, emmekä vieläkään täysin tiedä miten korona tulee vaikuttamaan talouteemme. Oppimis- ja hoitovajeen paikkaus ei hoidu hetkessä, vaan tulee näkymään toiminnassamme vielä pitkään.  

 

Meistä on tärkeää, että talousarvion rinnalla tullaan kuljettamaan mukana jo edellisellä kaudella kirjattua sopeuttamisohjelmaa talouden tasapainottamiseksi. Sopeuttaminen ei tarkoita aina suoraan leikkausta jostain, vaan se on myös päällekkäisten toimintojen poistamista, toiminnan tehostamista ja resurssien uudelleenohjausta. 

Näin luodaan kestävää kaupunkikehitystä, mennään kohti hallittavaa taloutta ja ennen kaikkea meidän kaikkien turkulaisten hyvinvointia.