maanantai 8. kesäkuuta 2020

Tapaus Turun Ratapiha -hanke: mitä on pääätetty ja mitä ei


Mikäli lehti- ja klikkiotsikoituja kirjoituksia olisi uskominen, niin sen mukaan kaupunki ja sdp siinä mukana olisi rakennuttamassa TPS:lle uutta jäähallia ilman mitään reunaehtoja.
Onneksi on olemassa viralliset ja julkiset päätöspöytäkirjat, joista selviää mitä on päätetty ja mitä ei ole päätetty.

Pieni kertaus tiivistettynä Ratapihahankkeesta:
Kyse on koko Ratapihan alueen kehittämisestä ja keskustan laajenemisesta Pohjolan suuntaan. Se on laaja kokonaisuus niin uutta infraa kuin asuntorakentamista. Jäähalli ja elämyskeskus ovat vain pieni osa suunnitelmasta.
Tavoitteena on, että sijoittamalla 30 miljoonaa tähän hankkeeseen kaupunki saa vastineeksi noin 600 miljoonan edestä kaupunkikehittämistä eli uusi asuntoja, toimisto-ja liiketiloja, uutta infraa ja ennen kaikkea alueelle työtä.
Ensimmäisen kerran kuultuani hankkeesta, olin langeta noihin klikkiotsikoihin, mutta kun suunnitelmiin tutustuu, niin huomaa tässä hyödyn jota ei kannattane ohittaa, mikäli neuvotteluissa päästään sopimukseen. Työtä tarvitaan erityisesti nyt, kun kaupungin talous sukeltaa ja alijäämää on yli 100 miljoonaa.

Kaupunginhallitus ei tosin ole vielä sitoutunut mihinkään eikä hankkeeseen mukaan lähdöstä ole tehty päätöstä. Tällä hetkellä on tehty vasta päätös, että neuvotteluja voidaan jatkaa tietyin reunaehdoin. Alla suora lainaus kh:n pöytäkirjasta ehtoineen ja omin kommentein:

 • Turun kaupungin lopullisen sijoituksen ehtona on, että Ratapihan Elämyskeskus -hanke toteutuu areenaa ja asumista laajempana kokonaisuutena seuraavasti:
  • Ratapihan asemakaavan rakennusoikeusmäärästä rakennetaan 2/3 rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa, arviolta vuosina 2022-2025. Ensimmäisen, arviolta vähintään 400 M€:n vaiheen, tulee sisältää areenan ja asumisen lisäksi myös muita tiloja kuten mm. elämyskeskus, liiketiloja, majoitustiloja, päivittäistarpeiden tiloja, toimistotiloja ja ravintolatiloja
  • Asuntotuotanto toteutuu markkinaehtoisesti ja Turun Ratapihan Kehitys Oy arvioi asuntorakentamisen kestävän kaikkiaan 5 - 8 vuotta. Kokonaisuuden toteutuminen on turvattava sopimuksella ja sopimus hyväksyttävä kaupunginhallituksessa
  • Koko rahoitusrakenne- ja suunnitelma on oltava selvillä ennen kaupungin sijoituksen tekemistä. TÄLLÄ VÄLTETÄÄN ESIM. LOGOMON SILTA -CASET
  • Sopimusrikkomus koskien hankkeen toteutumattomuutta 1. vaiheen osalta on sanktioitava lopullisessa sijoitussopimuksessa.
 • Turun kaupungin sijoitus enintään 30 M€, enintään 49,9 % omistusosuus areenayhtiöstä. Kaupungin vastuun tulee rajoittua yhtiömuodosta riippumatta sen 30 M€ sijoitukseen mukaan lukien myöhemmät yhtiösopimukset tai osakassopimukset ja niiden ehdot.
 • Sijoitus tehdään vain areenan omistavaan yhtiöön.
 • Areenayhtiöön ei voida tehdä ilman kaupunginvaltuuston päätöstä 30 M€ ylittävää sijoitusta mukaan lukien mahdollinen lisäpääomitus.
 • Lopullisella sijoituspäätöksellä ei voida asettaa kaupungille vastikkeen tai muun kuluerän muodossa maksuvelvoitetta 30 M€:n sijoituksen lisäksi. KYSEESSÄ ON SIJOITUS, KAUPUNKI EI RAKENNUTTAJA
 • Areenayhtiön tulee saada rakennushanketta varten merkittävää valtiontukea. ILMAN TUKEA EI LÄHDETÄ MUKAAN.
 • Muiden sijoituskonsortioon osallistuvien sijoittajien tulee olla kaupungin sijoitustoiminnan ja eettisten periaatteiden mukaisia. Kaupunki hyväksyy muut sijoittajat erikseen.
 • Sijoituksen ehtoina on, että areenayhtiön oman pääoman tuottotavoitteen tulee vastata alan sijoitusten yleistä markkinaehtoista tuotto-odotusta siten, että kaupunki on yhdenvertaisessa asemassa muihin sijoittajiin nähden mukaan lukien myöhemmät yhtiösopimukset tai osakassopimukset ja niiden ehdot.
 • Areenan katsomopaikkojen, pukutilojen ja muiden fasiliteettien tulee mahdollistaa kansainvälisten tapahtumien järjestäminen. KAUPUNKI TARVITSEE LISÄÄ TAPAHTUMIA, JOISTA SEURAA TULOJA TALOUSALUEELLE.
 • Maankäytön osalta hankeyhtiö sitoutuu toteuttamaan elämyskeskushankkeen edellyttämän infran kustannuksellaan kaupungin hyväksymien suunnitelmien mukaisesti ja kaupungin valvonnassa pois lukien vesihuollon ja energian verkostoinvestoinnit.
 • Kaupunginvaltuusto toteaa, että kaupungin tavoitteena on sijoittaa Koy Turun Monitoimihallin osakkeet osaksi hanketta.
 • Ennen lopullisen sijoituksen tekemistä tulee selvittää mahdollisuus luovuttaa Turkuhalli apporttina tai muulla mahdollisella tavalla uuteen areenayhtiöön.
Eli nyt vasta on määritelty ehdot, joilla jatketaan neuvotteluja siitä sijoittaako kaupunki hankkeeseen 30 miljoonaa ja saisi vastineeksi yksityisten sijoittajien kautta monen sadan miljoonan hyödyn niin työnä kuin verotuloina. Varsinainen investointipäätös tehdään vasta myöhemmin ja sitten harkitaan lopullista päätöstä.