lauantai 4. joulukuuta 2010

Perusopetukseen lisää resurssia

Kunnilla on taas mahdollisuus hakea opetusministeriöltä POP -rahoitusta. POP= Perusopetus paremmaksi lisärahoituksen tarkoituksena on ryhmäkokojen pienentäminen. Rahaa on mahdollista käyttää myös oppiainekohtaisiin jakotunteihin. Suuriin osa edellisellä kerralla myönnetyistä POP -rahoista on käytetty sen nimenomaiseen tarkoitukseen. Kuitenkin osa kunnista, noin 17 %, on käyttänyt sitä perustuntikehykseen sisältyvänä resurssina. Näin ei tulisi olla. Kunnissa täytyy olla tarkkana, että tuo POP -raha on nimenomaan lisä jo olemassaolevaan tuntikehykseen, ei sen korvike.

Opettajana koen, että perusopetukseen tarvitaan kaikkinensa lisää todellisia resursseja.
Pienet ryhmäkoot takaavat sen että jokaisen lapsen ja nuoren oppimisedellytykset voidaan ottaa paremmin huomioon. Koska nykyisin opetusryhmät voivat olla hyvinkin haastavia, niin sekin puolustaa ajatusta pienemmistä opetusryhmistä. Ei ole kenenkään, ei lapsen eikä opettajan, etu mikäli luokassa on lähes kolmekymmentä oppijaa. Lisääntyvän tuntikehyksen kautta saataisiin lisää jakotunteja käyttöön ja se mahdollistaisi samanaikaisopetuksen toteuttamista. Resursseja voidaan kohdentaa myös alueellisesti niihin kouluihin, missä tuen tarve on suurempi.

Valtionosuuksien korvamerkitseminen voisi varmistaia perusopetukseen varattujen resurssien oikean kohdentamisen. Tällä hetkellä järjestelmän raskaus ei tue ajatusta, mutta tulevaisuuden visiona tätä voisi pitää yllä.

Opettajaa ei myöskään saa jättää yksin. Kun opettaja saa tarvitsemansa tuen, arvostuksen ja mahdollisuuden kouluttautumiseen, niin se edesauttaa työssä jaksamista. Suunta on siis molemminpuolinen.

Peruskoulun tulee tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle hyvä opintien alku, tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin sekä jokapäiväisiä oppimisen ja onnistumisen elämyksiä. Koulua tulee kehittää yhteisöllisyyden suuntaan, jossa läsnä ovat yhdessä tekeminen, toisten huomioon ottaminen ja kannustaminen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti