keskiviikko 15. marraskuuta 2023

Talousarviokeskustelu 13.11.2023 valtuustossa

 

Kun pormestarisopimusta on tehty ja talouden raameja linjattu, niin on maailma  sen jälkeen muuttunut monin osin ja tämä näkyy myös ja itse asiassa erityisen paljon taloudessa, niin kuntataloudessa kuin yksittäisen kotitalouden lompakossa. Toki näitä talouksia ei voi verrata toisiinsa, mutta maailmantilanne näyttäytyy monella eri sektorilla.

Talousarvioneuvotteluihin lähtiessämme oli otettava huomioon inflaation ja korkojen nousun merkitys. Lisäksi haastetta tuo nousseet kustannukset kaikilla toimialueilla. Kustannusten nousu on ollut toki tiedossa, mutta niiden suhteellisuus on ennakoimatonta. Tiettyjä hakintoja on tehtävä, jotta palvelut pyörivät.

Talouden suunnittelua haastoi myös keväällä tehty palkkaratkaisu, mihin ei oltu kaikkineen varauduttu. On kuitenkin hyvä nostaa esille se, että palkkaratkaisua oli odotettu ja jokainen sentti on aivan varmasti ansaittu ja se tietänee myös lisää ostovoimaa talousalueellamme.

 Verotulojen osalta olemme myös uudessa tilanteessa, kun hyvinvointialueet erkanivat kaupunkien verotuksesta, mutta järkevällä ja maltillisella taloudensuunnittelulla pääsemme eteenpäin pinnalla pysyen. Turku on kasvava kaupunki ja se on edellytys positiiviselle talouskehitykselle.

Kasvavan väestön osalta haluamme olla valmiina niin työllisyystoimien kuin kotoutumisen edistämisen kehittämiseen.

Haluan tuoda esille, että sosialidemokraattinen ryhmä on sitoutunut tasapainottamaan, sopeuttamaan kaupungin taloutta kuten olemme ryhmien kesken sopineet. Se on vastuullista taloudenpitoa. Olisi populistista luvata yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista jos se ei ole mahdollista.

Se mistä sopeutetaan tulee tehdä harkinnalla, mutta esimerkiksi päällekkäiset toiminnat on hyvä perata ja miettiä uusia toimintatapoja. Asioita tulee tarkastella tapauskohtaisesti ja tehdä päätöksiä sen mukaan missä on mahdollisuus sopeuttaa. Perus- ja/tai lakisääteisiin palveluihin ne eivät voi toki vaikuttaa heikentävästi

Erityisesti sd -ryhmä nosti yhdeksi talousarvioneuvottelujen tavoitteeksi  hyte-kertoimen korottamisen tulosindikaattoreiden nostamiseksi ja toiminnan rahoittamiseksi. Suomeksi se tarkoittaa sitä, että hyte -kertoimella seurataan Minkälaista kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ on ja valtio kannustaa vaikuttavaa työtä tuon kertoimen antaman luvun kautta.

Investointien kannalta näemme, että niitä täytyy jatkaa mutta tärkeysjärjestyksessä. Ryhmien kesken on sama tahto että päiväkotiemme ja koulujemme rakentamisen tulee olla ensisijalla.

Me emme kuitenkaan halua torpata kaikkia muita investointeja, sillä  Ilman niitä ei ole talouskasvua, mitä Turku ehdottomasti tarvitsee.

Kaavoituksessa on tehty paljon edistyksellistä työtä viimeisten vuosien aikana ja sitä tulee edelleen tehostaa ja sujuvoittaa tuon edellisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Palvelujen yhdenvertaisuus, laatu ja saavutettavuus on sosiaalidemokraateille tärkeää ja nyt lasten ja nuorten palvelut haluttiin säilyttää mahdollisimman ennallaan. Tämä oli meille kynnyskysymys. Me emme halunneet säästää tulevaisuuteen satsaamisesta vaan oli erityisen tärkeää että näihin palveluihin saimme lisää määrärahoja eikä matalan kynnyksen liikuntapalveluista leikattu alkuperäisen esityksen mukaan. Ensi talvenakin luistellaan lähikentillä ja liikutaan lähiliikuntapaikoilla.

 

Talousarvio on neuvottelujen tulos. Neuvottelun perustana tulee olla keskustelu, kompromissi ja sopimuskulttuuri. Kiitän muita neuvotteluihin osallistuneita, että pääsimme näihin tavoitteisiin pääsääntöisesti.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti