maanantai 15. marraskuuta 2021

Talousarviokäsittelyn ryhmäpuheenvuoroni

 Turun SDP hyväksyy nyt käsittelyssä olevan ensi vuoden talousarvioesityksen.  

Talousarvion uusi toimintamalli herätti ryhmässä kysymyksiä ja paljon keskustelua. Jatkossa Turun SDP toivoo talousarvioprosessia kehitettävän niin, että kaikilla on paremmat mahdollisuudet perehtyä huolellisesti esitykseen riittävällä aikaikkunalla. Olemme kuitenkin toiveikkaita, sillä uusi malli hakee kaikkineen vielä uomiaan ja kaikkien yhteinen toive on saada prosessi toimivaksi.  

Lautakunnissa on esitetty tavoitteita, jotka ovat neuvotteluissa muutamien kompromissien kautta päätyneet tähän esityksessä olevaan malliin.  

Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että esityksessä satsataan hoitojonojen purkuun ja turkulaisten hyvinvointiin.   

Keskeistä näissä neuvotteluissa on ollut saada nopeita toimia kriisiytyneen hoitoon pääsyn parantamiseksi.   

Tähän talousarviossa nyt panostetaan, osoittamalla hyvinvoinnin palvelukokonaisuudelle tavoitteemme mukaisesti lisämäärärahoja hoitojonojen purkuun ja omalääkäri-järjestelmän käyttöönottoon. Lisäksi lääkäreille asetetaan väestövastuu, jotta jokaiselle löytyy tarvittava hoitoaika. Tämä oli SDP:n keskeinen vaalitavoite ja se nyt saavutettiin.  

Ryhmässä huolta ovat kasvatuksen ja opetuksen alueella herättäneet varhaiskasvatuslain muutokset ja sitä kautta pätevän henkilöstön riittävyys. Talousarvioneuvotteluissa kirjattiin, että vuoden 2022 aikana tehdään suunnitelma siitä, miten Turku vastaa uuden lain edellyttämiin henkilöstömitoitusten ja pätevyyksien muutoksiin. Lisäksi panostamme koronan aiheuttamien hyvinvointi- ja oppimisvajeiden paikkaamiseen.  

Ryhmä on myös tyytyväinen siihen, että Lausteen alueen kehittämisessä ja Karhunaukion koulun tarveselvityksessä tulee huomioida Skanssin monitoimitalon suunnittelun yhteydessä tehdyt selvitykset monipuolisista liikuntamahdollisuuksista. Lisäksi iloitsemme siitä, että samalla selvitetään Lausteen lähipalveluiden muu kokonaisuus.  

   

SDP:n tavoitteena olleet kaavoituksen, maankäytön ja rakennusluvituksen lisäresurssitarpeet tulevat talousarvion myötä huomioiduksi.   

Näin turvataan suotuisaa kaupunki- ja väestökehitystä sekä hankkeiden sujuvaa eteenpäin menoa.  

Investoinnit herättivät myös keskustelua ja niiden ajallinen hallinta ja toteutusharkinta on tärkeää ottaa huomioon tässä taloustilanteessa. Investoinnit tuovat toki työtä alueelle, mutta jokaisen kohdalla on pysähdyttävä ja tarkkaan harkita investoinnin ajallista tarpeellisuutta. Korjausvelkaa on jo tällä hetkellä riittävästi, kun kaupungin koulujen oppilaista liki 20% opiskelee väistötiloissa. 

 

Investoinneista SD- ryhmä katsoo, että Taito-kampus tulee toteuttaa ilman viivytyksiä ja samalla tulee huolehtia niin sanotun Kupittaan kannen toteutumisen turvaamisesta. Tätä edistää se, että hankesuunnitelma tuodaan päätettäväksi vuoden 2022 aikana.  

 

SDP on lisäksi esittänyt Lauttarannan kävely- ja pyöräilysillan kiirehtimistä niin, että hanke lisätään jo tämän valtuustokauden investointilistalle.  

 

Kuten jo mainitsin, niin taloustilanne keskusteluttaa kovin ryhmäämme. Toisaalta emme ole ainoana kaupunkina haastavan tilanteen edessä, sillä kulunut vuosi, kohta puolitoista on ollut täynnä epävarmuustekijöitä, emmekä vieläkään täysin tiedä miten korona tulee vaikuttamaan talouteemme. Oppimis- ja hoitovajeen paikkaus ei hoidu hetkessä, vaan tulee näkymään toiminnassamme vielä pitkään.  

 

Meistä on tärkeää, että talousarvion rinnalla tullaan kuljettamaan mukana jo edellisellä kaudella kirjattua sopeuttamisohjelmaa talouden tasapainottamiseksi. Sopeuttaminen ei tarkoita aina suoraan leikkausta jostain, vaan se on myös päällekkäisten toimintojen poistamista, toiminnan tehostamista ja resurssien uudelleenohjausta. 

Näin luodaan kestävää kaupunkikehitystä, mennään kohti hallittavaa taloutta ja ennen kaikkea meidän kaikkien turkulaisten hyvinvointia.  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti